Hareketli Gövde

AHG01

Hareketli Gövde 01

AHG01 yaygın olarak kablo grubu dal ayrımlarında yapılan bantlamayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılan aksesuarlardır.

Kablo grubu üretilirken kablo çekme aşamasında sabit pozisyonda tutulur. Kablo çekilmesi tamamlanıp bantlamaya geçildiğinde, aşağı doğru itilip deaktif duruma getirilerek operatörün o bölgede rahat bant çevirmesine olanak sağlar.

AHG01 aksesuarının üzerinde kablo kalınlığına göre gereken ölçülerde üst taşıyıcı aksesuar (AUP05-50) kullanılabilir.

AHG01 aksesuarı birden çok referans içeren panolarda aktif olmayan referansın aksesuarlarını aşağıya indirerek olası hataların önüne geçmek içinde kullanılır.

Hareketli Gövde 01
Hareketli Gövde 01