Kalite Sistemi

Kalite Sistemi

Kalite Sistemi

ALPAYDIN MONTAJ VE TEST SİSTEMLERİ, Kalite Sistemi kurma çalışmaları 2007 yılında başlamıştır. Şirketimiz elektrik donanımı, montaj ve test sistemleri üretimi kapsamında iş/hizmet ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu üretimlerin ISO 9001:2000 standardında verilen koşullara uygun olarak yerine getirilmesi için kalite yönetim sistemi kurulmuştur.

Şirketimizde ISO 9001:2000 standardına uygun olarak kurulmuş olan Kalite Yönetim sistemi dökümante edilmiştir. Bu dokümanlar aynen uygulanmakta, belgelendirilmekte ve sürekli gelişimi sağlanmaktadır. Proseslerin izlenmesi ve gerçekleştirilmesi sağlanmakta olup prosesler için gerekli kaynaklar temin edilmiştir. Prosesler kontrol edilmekte, ölçülmekte ve analiz edilmektedir.

Kalite Politikamız

Rekabetçi piyasa şartlarında taahhütlerimizi mümkün olan en optimum maliyette tamamlamak, işveren beklentilerini eksiksiz karşılamak ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri en üst kaliteye taşımak için çalışıyoruz. Bu amaçla;

Devlete, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve personelimize karşı daima adil ve dürüst olmak.

Hizmetlerimizin bütün aşamalarında kalite, çevre ve emniyet kurallarına tam olarak uyma.

İlk seferde ve her seferde doğruyu yapmak ve sürekli gelişmeyle firmanın rekabet gücünü artırmak.

Hizmet sürecinde kritik noktaları tespit ederek hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almak ve olası problemlerde, etkin düzeltici faaliyetler ile kalitede sürekliliği sağlamak.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş uygulamaları hizmet kalitesine yansıtmak.

Ekip çalışmasını esas tutmak,başarı ve başarısızlığı mutlaka tüm personeli ile paylaşarak yüksek motivasyon sağlamak.

Müşteri memnuniyetinin, şirket personelinin memnuniyeti ile doğrudan ilgili olduğu düşünülerek, şirket personeline ALPAYDIN kültürünü oluşturacak şekilde iş tatmini sağlanması, kalite bilinci ve hedef verilmesini taahhüt ederiz.

Neden Test ve Montaj Sistemleri?

Araç üretimindeki teknik ve teknolojik gelişmeler, olasılıkların ve fonksiyonların sürekli olarak artmasına neden olmuştur. Spesifik alt sistemlere ve üretim proseslerine sahip Elektrik donanımlarının daha karmaşık hale gelmesi hata kaynaklarının oluşmasına sebep olurken buna bağlı olarak montaj ve test sistemlerine olan ihtiyacı da giderek arttırmıştır.

Bütün üretim prosesleri sırasında kalite bakımından %100 başarıya ulaşılmak istenir. Montaj ve test sistemleri, fonksiyon testler sırasında %100 başarıya ulaşmak yani hatasız bir üretim demektir. Biz ALPAYDIN MONTAJ VE TEST SİSTEMLERİ olarak elektrik donanımı üretiminde ölçüsel sabitleme, elektriksel karşılaştırma, fiziksel değişkenlerin kontrolü ve aynı zamanda gerçek kullanım koşullarına uygunluk gibi fonksiyonel testler ile sıfır hata stratejisini benimsemiş bulunmaktayız. Biz elektrik donanımlarının gereksinimlerine göre uygun, verimli üretim yapılabilecek ve kalite güvenceli montaj ve test sistemleri üretmekteyiz. Kalite güvencesi, müşterinin korunması anlamına gelmektedir.